"Kje pa si ti, ko sem jaz v vrtcu?"

12 kopija

 

"Kje pa si ti, ko sem jaz v vrtcu?"

Otroci vsakodnevno sprašujejo, kje je mami, kje je ati. Zakaj morajo v vrtec? Kje so starši, ko so oni v vrtcu?

Vzgojiteljici sva otrokom poskušali približali razumevanje, njihove vsakodnevne odsotni. Pri delu sva uporabili pravljice, različna sredstva za posamezen poklic, kratek vprašalnik za starše, domišljijsko igro, pesmice… Otrokom sva preko simbolne igre poskušali razložiti, odsotnost in tudi posamezno delo njihovih staršev. Obiskali smo knjižnico in spoznali delo knjižničarke, kuhinjo in delo kuharic,pralnico in delo perice, vodnike reševalnih psov, predstavili sta nam se mladi glasbenici in nam pokazali, kako se kvačka prtiček. Pogovarjali smo se tudi o delu vzgojiteljic.

Z otroki smo na podlagi starševskih odgovorov, kaj delajo, izdelali razpredelnico, v katero si je vsak otrok nalepil sliko, ki uprizarja njihov poklic oz. delo, ki ga opravljajo. Slike smo izrezali iz revij, letakov, reklamnega materiala in časopisov. Otroci vsakodnevno gledajo sličice in se veselo ob njih pogovarjajo. V začetku marca smo povabili starše na družinsko srečanje. Mamice so recitirale pesmice o atkih, atki pa o mamicah. Otroci so z vzgojiteljicami zapeli in zaplesali. Srečanje smo zaključili na terasi. Navajali smo se na vožnjo s poganjalci, spoznavali ovire in prometne znake v prometu.

L JI H

K G

F E

D1 C

B A

15 kopija 14 kopija

11 kopija