Petelinčki

petelinckiVzgojiteljici v oddelku sva Nataša Kramer (nadomeščam vzg. Ireno Malenšek) in Mojca Kump.

V mesecu septembru je bilo v skupino vpisanih 14 otrok. 9 dečkov in 5 deklic, a je prišlo do enega izpisa. Do meseca oktobra je tako skupino obiskovalo 11 otrok, ena izmed njih je bila novinka, ki se je izredno hitro vključila v skupino in rutino. Ti otroci bodo do konec meseca decembra dopolnili 2 leti. V mesecu Oktobru sta se skupini pridružila še 2 novinca (deček in deklica), ki sta takrat dopolnila 1 leto. V mesecu januarju pa pričakujemo še enega novinca, prav tako 1 – letnika.

V oddelku smo v septembru imeli poudarek na oblikovanju skupine; medsebojnem spoznavanju, na raziskovanju okolja (nova igralnica) in odkrivanju možnosti igre (raznovrsten, premišljeno izbran in razvojno primeren igralni material, ki ima tudi didaktično funkcijo). Gradili smo in še vedno gradimo na odnosih, prijetnem počutju otrok in občutku varnosti, pripadnosti. Oblikujemo rutino na jutranjem srečanju: interakcije z ročno lutko, ki spodbuja razvijanje soc. veščin, empatijo, govor, …

Glede na to, da sta v letošnjem šol. letu poudarka na razvoju jezika in gibanju, smo že v septembru pričeli z vsakodnevnim jutranjim razgibavanjem in gibalno urico v telovadnici enkrat tedensko. Za jezik poskrbimo v jutranjem krogu, vmesnem prebiranju knjig in preko govora.

Veliko smo delali tudi na hoji z bibo in drži zanke na bibi, kar se nam sedaj že obrestuje. Pravimo, da peljemo bibo na sprehod, kar jim je zelo všeč.

Skratka, otroci v skupini so vedoželjni, pri dejavnostih kažejo zanimanje, sodelujejo in raziskujejo.