Program

V vseh skupinah uresničujemo načela in cilje Kurikula za vrtce. V vseh oddelkih  poteka delo v centrih aktivnosti in temelji na individualizaciji otrok.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

Ponudili bomo naslednje obogatitvene dejavnosti:

 • predšolska bralna značka,
 • sodelovanje v športnih programih Mali sonček in Miška Eli,
 • Cicibanova hranilnica,  
 • zobozdravstvena preventiva in projekt “Varno s soncem”,
 • ogledi znamenitosti v bližnji okolici,
 • kostanjev piknik,
 • prenočevanje v vrtcu,
 • "vrtec v naravi" - december
 • plavalni dan za predšolske otroke,
 • praznovanja v mesecu marcu,
 • obisk Kekčeve dežele za 5 do 6-letne otroke,
 • obiski skupin na domovih otrok, če bodo povabljene,
 • udeleževanje v sprotnih dejavnostih in aktivnostih v občini Semič. obogatitveni program je v celoti dostopen v publikaciji vrtca. Obogatitveni program je na voljo tudi v publikaciji vrtca in Letnem delovnem načrtu.

Izvajali bomo projekte:

 • Zeleni škrat (ekološke vsebine),
 • Varno s soncem (vpliv sonca na zdravje otrok),
 • Unicefove delavnice,
 • Teden kulturne in evropske  dediščine,
 • Mali sonček in Miška Eli (športna programa),
 • Zdravje v vrtcu,
 • Zamaškonjam,
 • projekti po skupinah in projekti ponujeni med šolskim letom.