Enota vrtec Semič

Enota vrtec Semič
Šolska ulica 2, 8333 Semič

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Vanesa Požek
Svetovalna delavka v vrtcu: Vanesa Požek
Tajnica: Tadeja Prijanovič
Urejanje finančnih zadev: Jasmina Gašperič
Delovni čas za stranke: vsak delovnik med 7. in 13. uro
Telefon (šola): tajništvo 07 35 65 400
ravnatelj 07 35 65 420
Telefon (vrtec):

07 35 65 429 (Petelinčki, Račke)
07 35 65 424 (Pikapolonice)
07 35 65 425 (Mravljice, Čebelice)
040 397 795 ali 07 35 65 450 (pomočnica ravnatelja)
07 35 65 426 (Lisičke, Zajčki)
07 35 65 427 (kuhinja)
07 35 65 428 (Žabice, Medvedki)

07 35 65 452 (Ježki in Muce)

Poslovalni čas: vsak delavnik od 5.15 do 17.00
V vrtcu izvajamo vzgojnoizobraževalni program, ki je namenjen otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Dnevni program traja od 6 do 9 ur.