POJEMO, PLEŠEMO IN SE IGRAMO

aa

V našem vrtcu že petnajst let negujemo otroško folklorno izročilo. V letošnjem letu smo sodelovali domači občini -  Materinski dan, na reviji otroških folklornih skupin Bele krajine, otvoritveni proslavi 10. Dnevi kočevarske kulture v Dolenjskih Toplicah, Jurjevanju - Pastirče mlado in zaključku krožka pred najmlajšimi v vrtcu. Letos je bilo vključenih 30 otrok. Krožek sva vodili Mirjana in Helena.

čč  kk

gg  ee

                                    dd