Sodelovanje v programu Varno s soncem

V šolskem letu 2023/24 so vsi otroci našega vrtca sodelovali v programu Varno s soncem.

muce

 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo vsi oddelki sodelovali v programu Varno s soncem, od najmlajših do najstarejših otrok. Dejavnosti so bile načrtovane glede na starost otrok in dela vzgojiteljic. Pri mlajših otrocih smo dali velik pomen na ozaveščanju staršev. Pri starejših otrocih pa je bil v osredju cilj, da otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje, pa tudi on sam.

Cilji:

  • seznanjanje otrok o škodljivih posledicah delovanja sončnih žarkov,
  • seznanjanje otrok z ukrepi, s katerimi lahko nastanek posledic učinkovito preprečimo oz. zmanjšamo.

 

Dejavnosti:

  • branje pravljice Zlatko, Brihta in vroč poletni dan (Brigita Ostrožni ) in pogovor o zgodbi,
  • izdelava knjižice Varno s soncem (barvanje sličic in pogovor o sličicah, kako se pred soncem zaščitimo, zakaj je to pomembno ipd.),

pikapolonice.jpg

čebelice 

  • izdelava legionarske kape ter pogovor zakaj so pokrivala pomembna za zaščito pred sončnimi žarki,
  • zadrževanje v senci med igro na prostem,

 

medvedki.jpg

 petelinčki

 

  • delavnice Varno na soncu v izvedbi ZD Črnomelj – Center za krepitev zdravja,

mravljice

 

 ogled kamišibaj gledališča Zlatko, Brihta in vroč poletni dan ( Brigita Ostrožnik),

račke

 

  • raziskovanje, merjenje in igra z lastno senco,

lisičke.jpg

 

  • sprehod po senci in jutranji uri.zajčki