Smuči

Priprave na dejavnosti s smučmi na snegu so v teku, sedaj pa čakamo samo še sneg. Z otroki iz skupine Hobotnice smo pričeli s prilagajanjem na smučarsko opremo. Otroci so si sami obuli smučarski čevelj, z njim hodili na različne načine. Nadeli so si tudi smuči in se poskušali z njimi premikati v različne smeri.

IMG 6140

Preberite več ...

Ravnotežje

Ravnotežje je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov. Predšolski otroci imajo slabo razvito sposobnost ravnotežja, ki zavira normalen razvoj gibalnih sposobnosti, zato jo moramo že pri mlajših otrocih začeti razvijati (Videmšek, 2007).

Z otroki, smo izvajali različne gibalne naloge, pri katerih so razvijali sposobnost ravnotežja: hoja po različnih površinah, nizki gredi, vrvi, lestvi, velikih telovadnih žogah, stoja na eni nogi, skakanje po eni nogi, stoja na palici, valju, najstarejši otroci pa so že uspešno izvajali lastovico. Izvajali smo tudi gibalne naloge, ki so vključevale določen gibalni problem: hoja po ozki gredi, kjer se srečata dva otroka, prenašanje predmetov med hojo, …

IMG 6081

Preberite več ...

naravne oblike gibanja na prostem

Z otroki iz skupine Račke, smo obiskali Sončkov kotiček. Otroci so izvajali naravne oblike gibanja: hoja, tek, skoki, poskoki, plazenje, lazenje in plezanje. Otroci so s tem razvijali osnovne motorične spretnosti in sposobnosti kot so ravnotežje, koordinacija, hitrost, moč in vzdržljivost.

IMG 5937

Preberite več ...

dejavnosti z žogami

Otroci iz skupine Zmajčki, so izvajali različne dejavnosti z žogami. Poigravali so se z žogami različnih velikosti in oblik. Žoge so nosili, kotalili, metali, si jih podajali v paru, zadevali cilj, vodili z roko, nogo in palicami. Otroci so s tem razvijali koordinacijo gibanja celotnega telesa, natančnost zadevanja in podajanja, hitrost ter moč. 

IMG 5877

 

Preberite več ...

Žabice v telovadnici

Pri najmlajših otrocih iz skupine Žabice, je od začetka šolskega leta viden velik napredek. Otroci so pridobili zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, zato uživajo v gibanju, sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja (hoja, tek, plazenje, lazenje, plezanje, kotaljenje, poskoki, meti, nošenja, …) in osnovne načine gibanja z žogo. Otroci že izvajajo elementarne igre pri katerih je potrebno upoštevati enostavna pravila.

IMG 5713

Preberite več ...