Ravnotežje

Ravnotežje je sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov. Predšolski otroci imajo slabo razvito sposobnost ravnotežja, ki zavira normalen razvoj gibalnih sposobnosti, zato jo moramo že pri mlajših otrocih začeti razvijati (Videmšek, 2007).

Z otroki, smo izvajali različne gibalne naloge, pri katerih so razvijali sposobnost ravnotežja: hoja po različnih površinah, nizki gredi, vrvi, lestvi, velikih telovadnih žogah, stoja na eni nogi, skakanje po eni nogi, stoja na palici, valju, najstarejši otroci pa so že uspešno izvajali lastovico. Izvajali smo tudi gibalne naloge, ki so vključevale določen gibalni problem: hoja po ozki gredi, kjer se srečata dva otroka, prenašanje predmetov med hojo, …

IMG 6081

Preberite več ...

naravne oblike gibanja na prostem

Z otroki iz skupine Račke, smo obiskali Sončkov kotiček. Otroci so izvajali naravne oblike gibanja: hoja, tek, skoki, poskoki, plazenje, lazenje in plezanje. Otroci so s tem razvijali osnovne motorične spretnosti in sposobnosti kot so ravnotežje, koordinacija, hitrost, moč in vzdržljivost.

IMG 5937

Preberite več ...

dejavnosti z žogami

Otroci iz skupine Zmajčki, so izvajali različne dejavnosti z žogami. Poigravali so se z žogami različnih velikosti in oblik. Žoge so nosili, kotalili, metali, si jih podajali v paru, zadevali cilj, vodili z roko, nogo in palicami. Otroci so s tem razvijali koordinacijo gibanja celotnega telesa, natančnost zadevanja in podajanja, hitrost ter moč. 

IMG 5877

 

Preberite več ...

Žabice v telovadnici

Pri najmlajših otrocih iz skupine Žabice, je od začetka šolskega leta viden velik napredek. Otroci so pridobili zaupanje v svoje telo in gibalne sposobnosti, zato uživajo v gibanju, sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja (hoja, tek, plazenje, lazenje, plezanje, kotaljenje, poskoki, meti, nošenja, …) in osnovne načine gibanja z žogo. Otroci že izvajajo elementarne igre pri katerih je potrebno upoštevati enostavna pravila.

IMG 5713

Preberite več ...

Ustvarjanje z gibom in ritmom

V mesecu decembru, smo pri gibalnih dejavnostih veliko plesali in rajali. Ponazarjali smo predmete in živali, se gibalno izražali ob glasbeni spremljavi, izvajali različne plesne igre in preproste plese. 

IMG 5266

 

Preberite več ...