OBVESTILO-TEDEN OD 1.2. DO 5. 2. 2021

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije podaljšala ukrepe in zaostrila za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Tako bo Enota vrtec Sonček tudi v tednu od 1. 2. 2021 do 5. 2. 2021 delovala v zmanjšanem obsegu in zagotavljala program za otroke, katerih sta oba starša ali eden samohranilec zaposleni  v kritičnih infrastrukturah (Uradni list RS, št. 75/17) in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. To so: sektor energetike, sektor prometa, sektor prehrane, sektor preskrbe s pitno vodo, sektor zdravstva, sektor financ, sektor varovanja okolja ter sektor informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski in Policiji. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

Vodstvo vrtca Sonček