Prostor v vrtcu - november

Starše obveščamo, da imamo v vrtcu še nekaj prostih mest:

v skupinah od 1 - 3 leta - 5 prostih mest

v skupini 3 leta - 1 prosto mesto.