Prostor v vrtcu

Starše obveščamo, da imamo v vrtcu še nekaj prostora:

1 leto  4 prosta mesta
 2  leti
 3 - 4  5

Če nameravate otroka v vrtec vključiti še v tem šolskem letu, vam predlagamo, da vlogo za sprejem oddate čimprej.