Metka iz majhne vasice

Prva prava prijateljstva se oblikujejo v obdobju zgodnjega otroštva. Prijatelje v tem razvojnem obdobju zbližujejo skupne aktivnosti, posojanje igrač in drugih predmetov, bližina bivanja in prijateljstvo odraslih oseb.   

Prijateljstva v otroštvu so pomembna, saj pomembno pripomorejo k otrokovemu čustvenemu in socialnemu razvoju.  Otroci s prijatelji imajo višjo samozavest, večjo socialno oporo in večje življenjsko zadovoljstvo.  

Tako so danes v našem vrtcu otrokom odigrale predstavo vzgojiteljice črnomaljskega vrtca, z naslovom Metka iz majhne vasice. Otroci so spoznali kaj pomeni prijateljstvo; uči otroka različnih vlog, sprejemanja kompromisov, kreganja in pobotanja, deljenja in sočutja. Ko se morajo otroci dogovoriti glede poteka igre, kdo bo prej na vrsti itd. se pravzaprav učijo pomembnih življenjskih lekcij.

Otroci in vzgojiteljice se zahvaljujemo za odigra​n​o predstavo. 

52347528 630801247349323 8834917988965548032 n 52372939 787261471648343 2224673959884881920 n

52392467 502490523610345 4471821632498827264 n 52412079 302413063753146 4472654160369549312 n 52445502 384789008981060 8820996118763536384 n

52461580 620049215105434 6009053104194977792 n 52486495 394678144692627 534467332337041408 n 52494540 1868284436633684 8665672719607529472 n

52698942 2489630684412140 6565687815013662720 n 52813671 237906453781895 8021636012725764096 n 52838507 404672590308995 2088645679831318528 n

52807455 1007300109454846 6071039369290973184 n 52464419 573344319832841 6807925482336550912 n