Prostor v vrtcu v aprilu

Obveščamo, da imamo v vrtcu prostor še:

1-2 leti - 2 prostora (najmlajši skupini Žabice in Račke)

4 leta - 1 prostor

5 - 6 let - 1 prostor

Zbiralna akcija starega papirja v aprilu

Starše in vse ostale obveščamo, da bomo imeli jutri, v sredo, 8. 4. 2015, ZZBIRALNO AKCIJO STAREGA PAPIRJA. Kontejner bo pred vrtcem od 8. do 17. ure, papir pa lahko prinesete še v četrtek zjutraj.

Prosimo, da v kontejner ne odlagate kartona ali kartonske embalaže. V imenu ootrok se vam najlepše zahvaljujemo.

Razpis za vpis 2015/16

Na spodnji povezavi se nahaja razpis za vpis otrok v Enoto vrtec Sonček za šolsko leto 2015/2016. Starši, ki boste svojega otroka vpisali med šolskim letom, prav tako oddate vlogo.

pdfVPIS OTROK V ENOTO VRTEC SONČEK ZA ŠOLSKO LETO 2015/16

Obrazec za otvoritev trajnika za plačilo vrtca

Glede na dejstvo, da se bodo provizije za plačilo položnic zvišale, vam ponujamo plačilo računov z direktno obremenitvijo, ki je občutno cenejše. Obrazec s katerim soglašate otvoritev trajnika se nahaja v rubriki Dokumenti- obrazci- za starše. Obrazec natisnite, izpolnite podčrtane rubrike in ga vrnite v računovodstvu ali v vrtcu pri svetovalni delavki ali otrokovi vzgojiteljici. Lahko pa ga dobite tudi pri svetovalni delavki v vrtcu ali pri knjigovodji Jani Jakša v šoli.

PROSTOR V VRTCU V MARCU

Starše obveščamo, da imamo v vrtcu prostor za pet otrok:

1 leto - 1 prostor

2 - 3 leta - 2 prostora

4 leta - 1 prostor

4 - 5 let - 1 prostor

Razpis za vpis otrok v vrtec bo objavljen v marčevski številki Belokranjca, Vloge za vpis pa lahko oddate že prej.

Prostor v vrtcu v februarju

Vrtec se pridno polni, zato je postora vsak mesec manj:

1 - 2 leti - 1 prostor

2 leti - 1 prostor

2 - 3 - 3 prostori

3 - 4 - 2 prostora

5 - 6 - 1 prostor

Vse, ki nameravate vpisati otroka v vrtec z naslednjim šolskim letom obveščamo, da bo razpis za vpis izšel v aprilski številki mesečnika Belokranjec.